Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik

Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet.

 

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Lars Lannfelt Bengt Winblads pris 2022 för framstående insatser inom molekylär geriatrik som lett till en ökad förståelse för patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Bengt Winblads pris belönar forskare för goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning. Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet tilldelas priset och 150 000 kr.

Lars Lannfelt ingår i forskningsgruppen för Molekylär Geriatrik, en del av Geriatrik vid Uppsala universitet, som arbetar för att utveckla metoder för både tidig diagnostik och förebyggande behandling, någonting som idag saknas. De mediciner som används i behandlingen lindrar endast symptomen men stoppar inte sjukdomsförloppet.

Under slutet av 1990-talet gjorde Lannfelt en banbrytande upptäck då han fann den Arktiska mutationen hos en släkt i övre Norrland. En mutation som leder till ökade nivåer av så kallade Aβ-protofibriller, vilka är toxiska, orsakar nervcellsdöd och slutligen Alzheimers sjukdom. Baserat på dessa resultat grundade Lannfelt BioArctic som tagit fram en patenterad teknologi som har visat sig vara framgångsrik vid utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat, antikroppen BAN2401, för Alzheimers sjukdom.

– Det är med stor glädje som vår forskning uppmärksammas och belönas med Bengt Winblads pris, säger Lars Lannfelt, seniorprofessor i Geriatrik vid Uppsala universitet. Genom att använda Aβ-protofibriller som måltavla har vi lyckats ta fram en antikroppsbaserad behandling mot Alzheimers sjukdom. De inledande studierna har varit framgångsrika och en antikropp prövas nu i kliniska studier, fas III.

Prisutdelningen äger rum den 8 november 2022 under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

 

Foto: www.bioarctic.se

Liknande poster

Nya insikter om sjukdomsprocessen hjälper oss förstå Alzheimers komplexitet

Internationell auktoritet inom neuroepidemiologi belönas med Bengt Winblads pris

Tarmflorans roll för Alzheimers sjukdom