Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kostnaden för strokevården spås öka med 44 procent till över 850 miljarder kronor!

Idag den 9 november presenterar den europeiska strokeorganisationen Stroke Allians For Europé (SAFE) sin rapport ” The Economic Impact of Stroke in Europé” som visar på att strokevården i Europa som redan nu beräknades kostar cirka 600 miljarder per år kommer öka med 44 procent till över 850 miljarder kronor fram till 2040.

Undersökning gjord av universitetet i Oxford visar på att kostnaderna sannolikt är i underkant, exempelvis har man inte inkluderat kostnader för socialvård eller hemsjukvård.

– Det är viktigt att de europiska staterna satsar på forskning, förebyggande arbete, akutvård för de som får en stroke samt inte minst rehabilitering för att möta det ökande behovet, säger STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto.

Liknande poster

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

Läs mer...

Avgörande fynd ger hopp om snabbare och bättre återhämtning efter stroke

Läs mer...

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke

Läs mer...