Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Konferensen i Colombo – en milstolpe för nEUROcare

Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar har varit så gott som osynliga inom Sri Lankas sjukvård. Men nyligen hölls den allra första konferensen inom området. Initiativet har tagits av Högskolan Kristianstad, som driver projektet nEUROcare.

Emma Edberg Matei och Martin Persson i rollspel med varandra under en workshop i Acceptance and commitment therapy (ACT) på General Sir John Kotelawala Defence University (KDU).

– Det går knappt att greppa hur stort detta är, säger Martin Persson, professor i hälsovetenskap.

I mitten av februari slöt närmare femhundra personer upp i auditoriet på universitetet i Sri Lankas största stad Colombo. De högsta representanterna för landets sjukhus och universitet, samt sjukvårdspersonal, lärare och studenter från när och fjärran, ville ta del av föreläsningarna under de två dagarna.

Som koordinerande institution var Högskolan Kristianstad på plats och representerades av rektor Håkan Pihl, projektledare Martin Persson och universitetsadjunkterna Emma Edberg Matei och Lena Larsson.

nEUROcare är ett EU-finansierat projekt som drog i gång 2019, då fem europeiska lärosäten gick samman för att stärka den akademiska kompetensen vid fyra universitet i Sri Lanka, i frågor som rör neurodegenerativa sjukdomar. Det sker genom olika utbildningsinsatser, konferenser och att utveckla en masterutbildning för personal inom vård och omsorg. Deltagarna ska därmed fördjupa sina kunskaper om vården av personer med exempelvis Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och ALS.

Läs hela artikeln.

Projektet nEUROcare
Det EU-finansierade projektet nEUROcare är ett europeiskt initiativ för att bygga ut kapaciteten inom högre utbildning att möta utmaningarna med att ta hand om personer med neurodegenerativa sjukdomar i Sri Lanka. Projektet leds från Högskolan Kristianstad. Mer information på www.neuro-care.lk/

Liknande poster

Ingenjörskonst bakom metod att frigöra celler från proteinplack

Kognitiv förmåga är en viktig komponent relaterat till gångförmåga

Immunterapi som framtida behandling mot neurodegenerativa sjukdomar