Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Adekvat bemötande vid tidig kognitiv nedsättning

Den 9 mars är det dags för SFKs strategikurs i Stockholm! Den kommer att behandla det mycket aktuella och spännande ämnet tidig kognitiv nedsättning. Nedan kan ni se programmet som innehåller föreläsningar kring att leva med kognitiv svikt, kommunikation vid tidig kognitiv svikt och kognitionskunskap som ett redskap för adekvat bemötande!

Här hittar du programmet

Liknande poster

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Läs mer...