Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kognitiv medicin – fokus på exekutiv funktionsnedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicins 6:e nationella konferens handlar om exekutiv funktionsnedsättning
Tid:
29 november 2018, 09:30 – 16:30
Plats: Föreläsningssal IVAN ÖSTHOLM 1737, Medicinaregatan 13, 413 90 Göteborg
Kostnad:  1600kr för medlemmar. 2300kr för icke medlemmar
Anmälan till:  [email protected]

Mer information och program

Liknande poster

9:e nationella konferensen i kognitiv medicin – fokus på att leva med kognitiv nedsättning