Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Klinisk neurovetenskap vid Oslo universitetssjukhus och svenska TikoMed ingår forskningssamarbete för ALS

The Division of Clinical Neuroscience vid Oslo universitetssjukhus och det svenska biofarmabolaget TikoMed har nyligen undertecknat ett forskningssamarbetsavtal. Parterna är överens om att samarbetet ska leda till mer kunskap och bättre behandlingsalternativ för patienter med diagnosen Amyotrofisk lateralskleros – ALS.

TikoMed har tidigare genomfört och rapporterat om två kliniska fas 2a-studier på ALS patienter, en vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige och en vid University of Birmingham i Storbritannien, båda med lovande resultat.1,2 Studiedata bekräftar säkerheten och tolerabiliteten för ILB® hos patienter med ALS, samtidigt som de pekar på ILB®s framtida potential som det första sjukdomsmodifierande läkemedlet för behandling av både familjär- och sporadisk ALS med minimala biverkningar.

TikoMeds vetenskapliga rådgivare, professor Ann Logan, hedersprofessor i regenerativ medicin vid University of Warwick, säger: ”Vi är mycket exalterade över den kliniska potentialen för ILB®, en behandling som kan visa sig vara banbrytande för patienter inom flera förödande neurodegenerativa sjukdomar.”

Svensk uppfinnare
TikoMed är ett svenskt, privat företag som grundades 2002 av familjen Bruce. Lars Bruce, som leder ILB® programmet, är entreprenör och uppfinnare med flera kommersiella uppfinningar inom mekanik, metallurgi och medicin. Uppfinnaren Lars Bruce kallar läkemedlet ILB® för upptäckten av «The Missing Link», som orkestrerar kroppens signaler för reparation av vävnader. ILB® aktiverar kroppens naturliga reparationssystem och är ett läkemedel som behandlar neurodegenerativa och neuroinflammatoriska processer genom endogen aktivering av en repertoar av tillväxtfaktorer.

Högspecialiserade Oslo universitetssjukhus
Oslo Universitetssjukhus (OUS) är ett högspecialiserat sjukhus som ansvarar för omfattande regionala och lokala sjukhusuppdrag och som tillhandahåller högkvalitativ service till innevånarna i  Oslo. OUS har också ett rikstäckande ansvar för ett antal nationella och multiregionala kliniska uppdrag och driver även flera nationella kompetenscentrum.

En stor del av den totala medicinska forskningen som bedrivs av norska medicinska centra utförs vid OUS. Detta är ett resultat av OUS allmänna forskningsstrategi och dess omfattande internationella och nationella nätverkssamarbete. https://www.oslo-universitetssykehus.no/en/about-oslo-university-hospital/#research

Publikationer:

  1. Logan A, Nagy Z, Barnes NM, Belli A, Di Pietro V, Tavazzi B, Lazzarino G, Lazzarino G, Bruce L, Persson LI. A phase II open label clinical study of the safety, tolerability and efficacy of ILB® for Amyotrophic Lateral Sclerosis. PLoS One. 2022 May 25;17(5):e0267183. doi: 10.1371/journal.pone.0267183. PMID: 35613082; PMCID: PMC9132272.

  1. Srinivasan V, Homer V, Barton D, Clutterbuck-James A, Jenkins S, Potter C, Brock K, Logan A, Smith D, Bruce L, Nagy Z, Bach SP. A low molecular weight dextran sulphate, ILB®, for the treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): an open-label, single-arm, single-centre, phase II trial. PLoS One. 2024 (in press).