Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Klarar vården Alzheimer? Hör vad makthavarna säger i Folkhälsodalen

Alzheimer är en folksjukdom med fler än 100 000 drabbade i Sverige. I takt med att befolkningen blir allt äldre kommer antalet öka och bli ett gigantiskt samhällsproblem. Vårdkostnaderna för demens är redan högre än för alla cancersjukdomar tillsammans.

– Utmaningarna kring Alzheimers sjukdom är ett av de många ämnen som kommer att diskuteras i Folkhälsodalen 5–6 juli, säger ansvariga Anne Carlsson som gläds åt att eventet växer.

Svensk hälso- och sjukvård har många svåra utmaningar framför sig. I frånvaro av Almedalen har delar av det vårdpolitiska samtalet flyttat till Folkhälsodalen, som är en digifysisk arena för hälso- och sjukvårdsfrågor i regi av Reform Society. Samtalen och debatterna äger rum fysiskt på Kungsgatan i Stockholm men sänds live digitalt.

På scenen deltar många välkända profiler på den vårdpolitiska arenan, från såväl politiken och professionen som från patientföreningarna. Bland andra Agneta Karlsson (generaldirektör TLV), Acko Ankarberg-Johansson (ordförande socialutskottet), Hans Hägglund (nationell Cancersamordnare), Sören Andersson (enhetschef Vaccinprogram Folkhälsomyndigheten), Anders Blanck (vd Läkemedelsindustriföreningen) och Christine Cars Ingels (generalsekreterare Riksförbundet Hjärt-Lung).

Andra ämnen under de två dagarna är bland annat: Hur ska Sverige klara WHO:s vaccinationsmål? Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin? Hur ska Sverige bli världsledande i implementering av precisionsmedicin?

Bland moderatorerna finns Henrik Frenkel, journalist och medgrundare till Stiftelsen Alzheimer Life och Göran Hägglund, Reform Society.

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens