Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kan man rädda motorneuron från degeneration?

Forskare vid Karolinska Institutet har analyserat sjukdomsmekanismer i spinal muskelatrofi för att undersöka om och hur sårbara mänskliga motorneuron kan räddas från degeneration. Eva Hedlund, docent och forskningsledare, ger här en bakgrund till denna studie och diskuterar resultaten.

I sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA), som framför allt drabbar små barn under två års ålder, dör (degenererar) motorneuronen, de nervceller som kontrollerar alla våra viljestyrda muskler. Det finns dock grupper av motorneuron som är relativt okänsliga mot sjukdomen, speciellt de okulära motorneuronen i hjärnstammen vilka styr våra ögonmuskler och därmed att vi kan titta uppåt, nedåt och åt sidorna. SMA orsakas av en förlust av ”survival motor neuron protein 1” (SMN1). SMN1-proteinet är nödvändigt för bland annat metabolism av ribonukleinsyra (RNA), budbärarmolekylerna av vår arvsmassa, och finns i alla celler i kroppen. Varför just motorneuronen är så känsliga för en förlust av SMN1 är ännu inte känt och inte heller varför vissa motorneurongrupper är motståndskraftiga.

SPINAL MUSKELATROFI – GENETISK ORSAK OCH GENTERAPI
SMA är en monogenetisk sjukdom som orsakas av en förlust av SMN1-proteinet på grund av mutationer i SMN1-genen. Denna gen är aktiv i alla celler i kroppen men det är tydligt att vissa celler är speciellt känsliga för förlust av detta protein, såsom motorneuron vilka styr all vår skelettmuskulatur och vilka dör i SMA. Människor har två SMN-gener, SMN1 och SMN2. SMN1-genen ger ett fullängdsprotein som är funktionellt och har viktiga funktioner i cellen. Framförallt är SMN1 involverat i metabolism av ribonukleinsyra (RNA), budbärarmolekylerna av vår arvsmassa, men SMN1 verkar också kunna motverka programmerad celldöd (så kallad apoptos) och förhindra att DNA-skada uppstår i cellen. SMN2-genen producerar cirka 15–20 procent av funktionellt SMN1-protein (identiskt till det som resulterar från SMN1-genen) men genen resulterar mestadels (cirka 80–85 procent)
i en ofullständig RNA-molekyl som översätts till ett trunkerat protein som är instabilt och inte funktionellt. Det finns fyra typer av SMA, Typ 1–4, med olika allvarlighetsgrad, där Typ 1 SMA är allvarligast och tidigare alltid ledde till paralys och död innan två års ålder.

Läs hela artikeln

 

Liknande poster

Grundforskning till gagn för ALS-patienter

Läs mer...

SYNAPTOTAGMIN 13 verkar nervskyddande i ALS och spinal muskelatrofi

Läs mer...

Axon-seq – en ny metod för sjukdomsmekanismer i ALS

Läs mer...