Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kan fibromyalgi vara en autoimmun sjukdom?

Fibromyalgi är ett av våra vanligaste smärtsyndrom och orsakas av en störd smärtreglering. Forskare vid bland annat smärtcentrum på Akademiska sjukhuset har nyligen upptäckt att hälften av patienterna har antikroppar som i djurmodeller kan framkalla ett fibromyalgiliknande tillstånd. Nu ska man kartlägga vilka sjukdomsmekanismer som kan kopplas till förekomsten av dessa autoreaktiva antikroppar vilket kan bana väg för nya behandlingar riktade mot immunförsvaret.

Fibromyalgi är ett av våra vanligaste smärtsyndrom och orsakas av en störd smärtreglering. I en ny studie vid bl a Akademiska sjukhuset ska forskare kartlägga vilka sjukdomsmekanismer som kan kopplas till förekomsten av specifika antikroppar vilket kan bana väg för nya behandlingar riktade mot immunförsvaret. Foto: Johnér.

– Det finns ännu ingen botande behandling och läkemedlen är inte särskilt effektiva. Behandlingen går ut på att hitta sätt att hantera sin sjukdom och lindra symtom. Ökad kunskap om vilka mekanismer som kan kopplas till förekomsten av autoreaktiva antikroppar kan i grunden förändra synen på fibromyalgi. Det kan bana väg för specifika diagnostiska metoder och möjlighet att identifiera fibromyalgipatienter som skulle kunna förbättras av immunomodulerande behandlingar, i likhet med de som används vid andra autoimmuna tillstånd, säger Eva Kosek, överläkare vid smärtcentrum, Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet/Karolinska institutet.

Eva Kosek, överläkare vid smärtcentrum, Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet/Karolinska institutet. Foto: privat.

Fibromyalgi drabbar 2-4 procent av befolkningen, framförallt kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av långvarig, utbredd muskelsmärta, ömhet, sömnstörning och trötthet – symtom som kan leda till avsevärd sänkning av livskvaliteten.

Det har länge varit känt att människor som lider av fibromyalgi har en störd smärtreglering vilket medför att nervsystemet fungerar som en förstärkare av smärtsignaler, men hur och var smärtsignalerna uppstår är oklart.

Eva Kosek har, tillsammans med Camilla Svensson, professor vid KI samt internationella forskargrupper, nyligen upptäckt att cirka hälften av patienterna med fibromyalgi har antikroppar som kan framkalla ett fibromyalgiliknande tillstånd i djurmodeller bland annat genom att orsaka ökad aktivering av smärtnerver.

– Höga nivåer av dessa antikroppar är vanligt förekommande hos patienter med svårare former av fibromyalgi. Därför ska vi nu arbeta vidare med att kartlägga vilka sjukdomsmekanismer som kan kopplas till förekomsten av dessa autoreaktiva antikroppar. Fynden har potential att i grunden förändra synen på fibromyalgi. Specifika diagnostiska metoder kan utvecklas och göra det möjligt att identifiera patienter som skulle kunna förbättras av immunomodulerande behandlingar riktade mot immunförsvaret, i likhet med de som används vid andra autoimmuna tillstånd, avrundar Eva Kosek.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Läs mer...

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Läs mer...

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt

Läs mer...