Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Jacob Vogel fick ta emot H.M. Drottning Silvias pris

Den 15 november bjöd Alzheimerfonden in till en sammankomst med prisutdelning i Tyska kyrkan i Stockholm. H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare är instiftat av Alzheimerfonden och i år fick Jacob Vogel äran att ta emot detta prestigefyllda pris på 500 000 kronor för sina upptäckter inom alzheimerforskningen.

Bild från prisceremonin i Tyska kyrkan. Liselotte Jansson, Alzheimerfondens Generalsekreterare, pristagaren Jacob Vogel och H.M. Drottningen. Foto: Yanan Li.

Professorerna Henrik Zetterberg, Bengt Winblad, Miia Kivipelto och BioArctics VD, Gunilla Osswald, sammanfattade det aktuella forskningsläget på plats i Tyska kyrkan och priset på 500.000 kronor delades sedan ut av H.M. Drottningen och Alzheimerfondens Generalsekreterare, Liselotte Jansson.  Till H.M. Drottning Silvias 70-års dag instiftade Alzheimerfonden det fina priset ”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”, ett pris som Alzheimerfonden delat ur varje år sedan dess. Med anledning av H.M. Drottningens 80-års dag och att Sveriges Kungahus firar 500 år bestämde sig Alzheimerfondens styrelse för att i år höja prissumman från 125.000 kronor till 500.000 kronor.

Jacob Vogel, Assistant professor, Department of Clinical Sciences, SciLifeLab, på Lunds universitet, tilldelas årets pris ”H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare”. Jacob har startat ett labb vid Lunds universitet, som en del av SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-driven Life Science. Trots att Jacob Vogel fortfarande är i ett tidigt skede av sin karriär har han redan hunnit bidra med flera viktiga upptäckter till alzheimerforskningen. Bland annat har han lett en mycket inflytelserik studie som visade att förändringar i hjärnan relaterade till Alzheimer varierar från person till person. Denna har nu lett forskarna att tro att det finns fyra olika ”typer” av Alzheimers sjukdom, en insikt forskarna hoppas ska kunna hjälpa till i utformningen av mer patientanpassade behandlingar. Upptäckten har gett upphov till många nya undersökningar världen över och det huvudsakliga arbetet i Dr. Vogels labb är just att försöka förstå de biologiska mekanismer som ligger till grund för de olika sjukdomstyperna så att forskarna kan utveckla lämpliga behandlingsmetoder.

Jacob Vogel har utöver detta också blivit en av de främsta experterna inom tau-avbildning. Tau-proteinet verkar vid Alzheimers sjukdom vara inblandat i att skada hjärnceller och leda till kognitiva nedsättningar. Forskarna kan nu avbilda tau-proteinet i hjärnan hos levande människor med en teknologi som kallas PET. Dr. Vogel var inblandad i några av de tidigaste studierna som karaktäriserade tau-PET i den mänskliga hjärnan och är fortfarande en auktoritet inom ämnet.

Särskilt anmärkningsvärt är att Jacob lånade tekniker från den vetenskapliga litteraturen om infektionssjukdomar och tog fram mycket övertygande evidens som visade att patologisk tau kan spridas i hjärnan genom att använda hjärnceller som ”motorvägar”. Denna teori har blivit otroligt viktig nu när forskarna är i en era av kliniska försök.

– Jag är oerhört stolt över att ha Dr. Vogel i det svenska forskarlaget och ser med stor förväntan fram emot att följa hans fortsatta karriär. Jag är övertygad om att Dr. Vogel är en högst värdig mottagare av äran och det erkännande detta pris innebär och jag tror att erkännandet kommer främja hans fortsatta utveckling som en ledande forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, skriver Oskar Hansson, Professor i neurologi, Lunds universitet i sin motivering om varför Jacob Vogel får ta emot H.M. Drottning Silvias pris.

I en intervju med Alzheimerfonden berättar Jacob att det känns stort att tilldelas H.M. Drottning Silvias pris.

– Jag känner mig väldigt tacksam, först till H.M. Drottningen och för hennes insatser och engagemang inom forskningsområdet. Naturligtvis är jag oerhört tacksam till Alzheimerfonden som delar ut detta fina pris. Att vinna detta pris som ung betyder mycket för motivationen och jag känner mig inspirerad, säger Jacob Vogel.

Jacob poängterar att han inte är någonting utan hans team i Lund och att de tillsammans har åstadkommit mycket. Prispengarna ska gå till att effektivisera forskningen i labbet.