Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Italien tar initiativ för en bättre hjärnhälsa

En nationell strategi och en hjärnhälsoplan ”One Brain, One Health”, har lanserats i Italien för att bekämpa neurologiska sjukdomar mellan 2024 – 2031.


Initiativet har presenterats av det Italienska Neurologiska Sällskapet (SIN) och syftar till att minska effekterna av hjärnrelaterade sjukdomar genom att förbättra den allmänna hjärnhälsan inom samhället.

Denna strategi, som är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) globala handlingsplan för epilepsi och andra neurologiska tillstånd, omfattar ett nationellt samarbete mellan hälsovårdspersonal, forskare och socialarbetare. Initiativet stöds av stort politiskt engagemang av hälsominister Orazio Schillaci.

I första hand handlar planen om att öka den allmänhetens medvetenhet om hjärnhälsans betydelse och dessutom stödja forskningen inom neurovetenskap.
Detta innebär att etablera en strategisk forsknings- och innovationsagenda, både på nationell och global nivå.

”One Brain, One Health” markerar en viktig milstolpe för Italien, där landet genom ett gemensamt tillvägagångssätt och starkt politiskt stöd strävar efter att förbättra hjärnhälsan och det mentala välbefinnandet för hela sin befolkning.