Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Internationell tungviktare till AlzeCure

AlzeCure Pharma AB ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Professor Jan Lundberg investerar i bolaget och föreslås till ny ledamot i bolagets styrelse.
Dr. Jan Lundberg är en av de svenska tungviktarna på den internationella Big Pharma-arenan och har tidigare varit global forskningschef hos både Eli Lilly och AstraZeneca.


Professor Jan Lundberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996 – 2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010 – 2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, bland annat inom Alzheimer och smärta, med 30 godkända produkter inom flera terapeutiska områden. Innan han började på Astra var Dr. Lundberg professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, där han också doktorerat. Han har även under fyra år läst läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hans forskning har resulterat i över 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Lundberg är också hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och har erhållit både Fernström- och Jahrepriset. Under åren har han även varit aktiv i flera internationella myndighetskommittéer. För närvarande är han styrelsemedlem i fyra olika läkemedels- och bioteknikbolag, och hans stora erfarenhet inom forskning och utveckling med ett stort intresse för centrala nervsjukdomar blir en stor tillgång för AlzeCure.

”AlzeCure har en fantastiskt spännande och lovande projektportfölj inom områden med mycket stora medicinska behov och inom områden som jag arbetat med. Jag skulle vara glad att kunna ansluta mig till bolaget i denna spännande utvecklingsfas och kunna bidra till bolagets fortsatta framgångar”, säger Dr. Jan Lundberg.

”Vi är otroligt tacksamma och glada över att Jan Lundberg både vill bli styrelsemedlem och investera i AlzeCure, med den fantastiska erfarenhet och kunskap som han besitter. Vi är övertygande om att detta kommer att bidraga mycket positivt till vår fortsatt framtida utveckling”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure Pharma