Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Internationell granskning visar: Läkemedelsgenomgångar på sjukhus kan minska återinläggningar

Läkemedelsgenomgångar på sjukhus minskar med stor sannolikhet antalet återinläggningar. Det framgår av en ny sammanställning av det internationella granskningsnätverket Cochrane som omfattar 25 studier och över 15 000 patienter. I Region Uppsala skulle resultatet från sammanställningen teoretiskt innebära att kliniska apotekare förhindrar cirka 20 återinläggningar per vecka.

Läkemedelsgenomgångar på sjukhus minskar med stor sannolikhet antalet återinläggningar. Det framgår av en ny sammanställning av det internationella granskningsnätverket Cochrane som omfattar 25 studier och över 15 000 patienter. Foto: Johan Alp (genrebild).

– Det är många som efterfrågar evidens på att läkemedelsgenomgångar har effekt på saker som spelar roll för patienter och samhället, Nu har vi äntligen bra belägg för effekten av det vi gör, säger Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och docent vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

Den systematiska sammanställningen visar att patienter som får läkemedelsgenomgångar på sjukhus har en relativ riskminskning på sju procent för att behöva läggas in igen, jämfört med de patienter som inte fått någon läkemedelsgenomgång. Uttryckt på annat sätt behöver man göra 29 läkemedelsgenomgångar för att förhindra en återinläggning.

Ulrika Gillespie, Abiträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och docent vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet. Foto: Akademiska sjukhuset.

– Den här verksamheten, klinisk farmaci, är mycket mer etablerad och utvecklad i Region Uppsala än i resten av landet, med undantag för Region Skåne som har liknande omfattning. Vi har dagligen cirka 20 kliniska apotekare på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping vars huvuduppgift det är att göra läkemedelsgenomgångar, säger Ulrika Gillespie.

En anledning till detta är att man i Region Uppsala i snart 20 år har forskat på effekterna av läkemedelsgenomgångar på sjukhus. Redan 2009 visade en studie, ledd av Ulrika Gillespies forskningsgrupp, att återinläggningar orsakade av läkemedel minskade med hela 80 procent för äldre patienter som fått en läkemedelsgenomgång av en klinisk apotekare inom akutsjukvården. Resultaten publicerades i Archives of Internal Medicine.

– De läkemedelsgenomgångar som görs på sjukhus är inte engångsinsatser utan de kliniska apotekarna följer patienterna under hela vårdtiden. Först görs en genomgång när patienten kommer in, därefter följer man effekten av de läkemedelsförändringar som görs under vårdtiden och till sist görs en genomgång vid utskrivningen. På Akademiska sjukhuset gör varje klinisk apotekare i genomsnitt läkemedelsgenomgångar för drygt 30 patienter per vecka, avrundar Ulrika Gillespie.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar

Många fler smittas av TBE-virus än vad som tidigare varit känt