Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immunrekonstitutionsterapier (IRT) under COVID-19-pandemin – erfarenheter från Norge

Webinar, 28 januari 2021, 12:00-13:00

I och med COVID-19 ställs vi inför många frågor – Hur kan vi hantera COVID-19 och våra MS-patienter och vad har vi lärt oss? Under detta webinar kommer Elisabeth delge sin syn på immunrekonstitutionsterapier samt hur man i Norge har hanterat situationen med COVID-19-pandemin och vilka utmaningar liksom möjligheter vi står inför gällande vaccinationer. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till Elisabeth under webinaret.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Demens tyngsta riskfaktorn för covid på äldreboenden

Ny cellkomponent med betydelse för luktsinnet upptäckt