Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immuno Event 2017, 30 november, Grifols

Hot Topics in Neuroimmunology
• Autoimmune Disorders in Neurology
• Sonographic Imaging for Diagnosis of Inflammatory Neuropathies
• CIDP – only a Peripheral Disorder?

The target group is specialist physician and physician under specialist training in neurology and immunology and other areas where autoimmune neurological diseases are present. Nurses who treat autoimmune diseases in neurology are also welcome.
More info