Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

I mina tankar – en podcastserie om hjärnans diagnoser

Hur är det att leva med bipolär sjukdom? Och vad händer när någon du älskar drabbas av en stroke? Hur lever man livet med en livslång sjukdom utan bot?

I ett ljuddrama av Hjärnfonden skildrar Jens Liljestrand, Josefine Jinder och Uje Brandelius livet för den som drabbas av hjärnans diagnoser och människorna runtom. I mina tankar berättar om utanförskapet som kommer med bipolär sjukdom, livet med Parkinsons sjukdom och känslorna när någon nära drabbas av en stroke. Upplevelser av sorg, kärlek och skuld som känns igen. Varje ljuddrama följs av ett eftersnack med forskare, läkare, drabbade och en präst.

I mina tankar kan du lyssna på där poddar finns eller här.