Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur kan vi mäta sjukdomsprogression med hjälp av Biomarkörer?

Tid: 12 – 13

Vi på Sanofi vill gärna bjuda in dig, som arbetar med MS-patienter, till en webbsänd föreläsning med fokus på Biomarkörer och användning i klinisk vardag för att upptäcka sjukdomsaktivitet och progression vid MS.

För mer information

För anmälan