Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur kan vi mäta progression vid MS med hjälp av biomarkörer?

Inbjudan till webbaserad Masterclass.
Hur kan vi mäta progression vid MS med hjälp av biomarkörer?

Vi på Sanofi vill gärna bjuda in dig, som arbetar med MS-patienter, till en webbsänd & interaktiv föreläsning med fokus på biomarkörer i CSF/blod och användning i klinisk vardag.

Föreläsare:
Igal Rosenstein, specialistläkare, PhD, MS Centrum Neurologi, Göteborg Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Anmäl dig idag!
Datum: 8 november 2023
Tid: 12.00–13.00
OSA: senast 6 november
Bekräftelse: skickas via mejl så snart vi fått din anmälan. Din E-postadress kommer endast att användas för information kring mötet

AGENDA:
12.00 Kort presentation av ämnet
Holger von Fircks
Biomarkörer i CSF/blod relevanta för enskild patient, samt på populationsnivå.
Igal Rosenstein
Vad använder vi för biomarkörer år 2025?
Igal Rosenstein
Vad är utmaningarna lokalt i landet?
Igal Rosenstein
12.50 Avslut & tack!

För frågor och information, kontakta Frida Pettersson, [email protected]
Hjärtligt välkomna,

Holger von Fircks
Medical Advisor
Neurology Medical Nordics

För mer information och anmälan