Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjärnskaderehabilitering

Inbjudan till seminarium om hjärnskaderehabilitering
Måndagen 18/2 2019 mellan 10.00 – 13.00, World Trade Center, Kungsbron 1
Individuellt anpassad intensiv rehabilitering och träning i en stimulerande, multimodal miljö kan i många fall ge förutsättningar för både nyinlärning och fortsatt motorisk, kognitiv och psykoemotionell återhämtning. Senaste rön och nya rehabiliteringsprogram kommer att belysas från både medicinsk synvinkel och från ett neuropsykologiskt perspektiv.

Program och anmälan

Liknande poster

Utbildning i samverkan mellan klinik och akademi

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke