Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjärnskaderehabilitering

Inbjudan till seminarium om hjärnskaderehabilitering
Måndagen 18/2 2019 mellan 10.00 – 13.00, World Trade Center, Kungsbron 1
Individuellt anpassad intensiv rehabilitering och träning i en stimulerande, multimodal miljö kan i många fall ge förutsättningar för både nyinlärning och fortsatt motorisk, kognitiv och psykoemotionell återhämtning. Senaste rön och nya rehabiliteringsprogram kommer att belysas från både medicinsk synvinkel och från ett neuropsykologiskt perspektiv.

Program och anmälan

Liknande poster

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke

Läs mer...

Hjärnskadekoordinatorer kan förbättra livskvaliteten efter en stroke eller annan hjärnskada

Läs mer...

Ny enhet ska ge tidigare rehabinsatser för fler patienter

Läs mer...