Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjärnfondens postdoktorala stipendier är en satsning på framtidens hjärnforskare och på hjärnforskning i Sverige


Varje år delar Hjärnfonden ut postdoktorala stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom hjärnforskningens områden. I år delar Hjärnfonden ut 7,2 miljoner kronor i form av stipendier, vilket ger möjlighet för 12 hjärnforskare som nyligen avlagt doktorsexamen att på heltid forska i två år. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

 

– För Hjärnfonden är det viktigt att satsa på framtidens framstående forskare genom postdoktorala stipendier. Det är en förutsättning för att nå nya framsteg och forskningsgenombrott som kan leda till att människor lever mer och längre, säger Hjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin. Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som beslutar om vilka som får stipendium. För många forskare kan stipendiet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med forskning. Flera av tidigare stipendiater har etablerat egna forskargrupper och fått professurer inom svenska lärosäten.

Forskning om multipel skleros och demens
De två forskarna vid Karolinska Institutet är:

 • Tejaswi Badam, som forskar om multipel skleros.
  Små icke-kodande RNA som verktyg för precisionsmedicin vid multipel skleros.
 • Giulia Grande, som forskar om demens. Sjukdomsbörda och demensrisk: utforskande av den biologiska grunden.

Forskning om hjärnans funktion
De tre forskarna från Uppsala universitet är:

 • David Fällmar, som forskar om hjärnans funktion.
  AI-förstärkt radiologiskt beslutsstöd för normaltryckshydrocefalus.
 • Samer Siwani, som forskar om hjärnans funktion.
  Amygdala- Hippocampus circuit interactions in the production of trigger associat.
 • Stina Lundberg, som forskar om hjärnans funktion.
  Studier av OLMα2-celler i hippokampala kretsar för minne, inlärning & emotioner.

Multipel skleros, hjärnans funktion och epilepsi
De tre forskarna från Linköpings universitet är:

 • Sandra Hellberg, som forskar om multipel skleros.
  Systembiologi för att identifiera gen-miljöinteraktioner vid multipel skleros.
 • Arash Hellysaz, som forskar om hjärnans funktion.
  3D-undersökning av tarm-hjärn-kommunikation i viral gastroenterit.
 • Malin Silverå Ejneby, som forskar om epilepsi.
  Synaptisk styrka och dess roll i epilepsi.

Hjärnans funktion, demens och epilepsi
De tre forskarna från Lunds universitet är:

 • Emelie Lind, som forskar om hjärnans funktion.
  Förbättrad syremetabolismmätning genom utveckling av susceptibilitetsberäkningar.
 • Yiyi Yang, som forskar om Alzheimers sjukdom. Effekt av perifer inflammation på Alzheimers sjukdom och myeloida celler.
 • Jenny Wickham, som forskar om epilepsi.
  Har inhiberande neuron en aktiv roll i epileptisk anfallsaktivitet?

Liknande poster

Hjärnfonden delar ut 120 miljoner till svensk hjärnforskning – nytt rekord!

Överlevnad till högt pris – att skydda hjärnan men inte tumören

Stor givarvilja när rekordsumman 106 miljoner delas ut till svensk hjärnforskning