Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjälpmedel för dynamisk ståträning i ny rekommendation

Medicintekniska Produktrådet (MTP-rådet) har utfärdat rekommendation till regionerna för hjälpmedlet Innowalk. Produkten är ett behandlingshjälpmedel för dynamisk ståträning som gör det möjligt för individer med mycket begränsad gångförmåga att vara fysiskt aktiva.

På bilden ses hjälpmedlet Innowalk som möjliggör dynamisk ståträning. Innowalken justeras vanligen hemma med hjälp av en tekniker vilket sparar tid och underlättar vardagen för familjerna. Den passar barn från 80 cm längd och uppåt och upp till 100 kg. Foto: Serena Eriksson.

Rekommendationen innebär att regionerna kan förskriva Innowalk under förutsättning att strukturerad uppföljning görs. Det gäller både befintliga och nya förskrivningar.

Anledningen till att Innowalk nu blir föremål för en rekommendation är att regionernas Hjälpmedelschefsnätverk har bett MTP-rådet att utreda produkten. Förskrivningen av produkten ser olika ut i regionerna, vilket resulterar i en ojämlikhet i behandling för de individer som skulle kunna komma ifråga.

Idag används Innowalk främst av barn och ungdomar med svåra neurologiska sjukdomar, cerebral pares, traumatiska hjärnskador eller andra sjukdomar som ger begränsade möjligheter till fysisk aktivitet och rörlighet.

– Detta är en utsatt patientgrupp med hög svårighetsgrad där även små effekter kan vara betydande. Rekommendationen pekar på brister i det vetenskapliga underlaget som gör att MTP-rådet villkorar förskrivningen med krav på strukturerad uppföljning. Jämförbar data kan underlätta för kliniska studier och ge bättre möjligheter för kvalitetsuppföljning i regionerna, säger Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet.

MTP-rådet är regionernas samverkansmodell för medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Om produkten

Produkten är ett behandlingshjälpmedel för dynamisk ståträning som gör det möjligt för individer med mycket begränsad gångförmåga att vara fysiskt aktiva. Innowalk möjliggör att individen kan stå upprätt och genom aktiv motorassisterad rörelse kan muskelaktivitet stimuleras.

Läs rekommendationen här.

Liknande poster

NT-rådets rekommendation: Libmeldy (atidarsagen-autotemcel) vid metakromatisk leukodystrofi