Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Har dina patienter Fatigue?

Hör de senaste forskningsrönen inom området.

Föreläsare: Öl Sara Haghighi, Medicinkliniken, Lasarettet i Motala
Datum: Måndagen den 25 november 2019
Tid: 12 –13
Plats: Via webben
Lunch: Vid gruppmöten har Sanofi Genzyme möjlighet att bjuda på lunch och representant från oss kommer, i möjligaste att mån, att finnas på plats för att ta hand om tekniken.

För mer info och anmälan