Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gunnar Grant tilldelas stora silvermedaljen 2021

Årets stora silvermedalj tilldelas professor Gunnar Grant. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 14 oktober.

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap Foto: Privat

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas stora silvermedaljen för sitt engagemang för KI och för sina storartade insatser för utvecklingen av anatomiundervisningen.

Gunnar Grant var under en lång tid chef för anatomiska institutionen vid KI och engagerad i fakulteten där han vidareutvecklade och förnyade den omfattande undervisningen i anatomi. Han ledde samtidigt ett mycket aktivt laboratorium med fokus på somato-sensoriska mekanismer på olika nivåer i nervsystemet, både i ryggmärgen och i de system som förmedlar information till lillhjärnan och andra delar av nervsystemet.

Utvecklade anatomiutbildningen och synliggjorde historiska samlingar

Fastän ursprungligen från KI disputerade han i Uppsala och återvände sedan som professor till KI 1970. Vid den nya institutionsreformen 1993 var han engagerad i att anatomin skulle integreras inom den neurovetenskapliga institutionen eftersom en så stor del av forskningen handlade om nervsystemet och att forskningen kunde förstärkas genom interaktion med andra forskargrupper med annan inriktning.

Gunnar Grant har också varit mycket engagerad i att de unika vetenskapshistoriska samlingarna inom anatomin, som finns på bland annat Hagströmerbiblioteket, skall bevaras och synliggöras på bästa möjliga sätt, inte minst inom KI.

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer