Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

GRUNDLÄGGANDE NEURORADIOLOGI

Den mycket uppskattade kursen Grundläggande neuroradiologi kommer 2025 att ges för sjätte gången. Den här kursen är lämpad både för dig som har begränsad erfarenhet och för dig som hunnit jobba några år med radiologi. Schemat 2025 kommer att vara likt 2024 års schema (länk ovan).

Kursen vänder sig också till färdiga specialister och ST-läkare inom angränsande specialiteter såsom neurologi, klinisk neurofysiologi och neurokirurgi. Cirka 15% av våra tidigare deltagare har en sådan bakgrund och rekommenderar i hög utsträckning kollegor i en liknande situation att gå kursen, enligt våra utvärderingar.

Kursen innehåller heltäckande föreläsningar som hålls av framstående neuroradiologer från samtliga universitetssjukhus i Sverige. I direkt anslutning till föreläsningarna hålls interaktiva seminarier med utrymme för fördjupning och diskussion. Viktiga moment repeteras och kursen inleds och avslutas med kunskapskontroll för att stimulera deltagarnas inlärning.

Kursen är upplagd enligt internationell pedagogisk standard där kunskapsmål, kursinnehåll och tentamen följer en röd tråd. Ett särskilt självstudiematerial har tagits fram för deltagare som har begränsade eller inga tidigare erfarenheter av radiologi; detta finns fritt tillgängligt för alla under fliken Självstudiematerial på den här hemsidan.

För godkänd kurs krävs godkänt resultat vid skriftlig sluttentamen. Tidigare deltagare med ickeradiologisk bakgrund har klarat tentamen i minst lika hög utsträckning som ST-läkare i radiologi.

Kursen är godkänd av SFNR.

För mer information och anmälan