Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fostrargärningsmedaljen till Hugo Lagercrantz

Kungl. Patriotiska Sällskapets tilldelade Medalj för betydande fostrargärning 2023 till Hugo Lagercrantz, professor emeritus i pediatrik och tidigare överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta för hans insatser inom barnmedicinen, hans starka och rakryggade engagemang i samhällsdebatt.

Rose Lagercrantz, fostrargärningsmedaljören Hugo Lagercrantz, ledamoten riksmarskalk Fredrik Wersäll och ordförande Christina von Arbin. Foto: Jonas Ekströmer.

Hugo Lagercrantz är en av Sveriges mest framstående läkare och forskare inom barnmedicin. Hans och andras forskning om plötslig spädbarnsdöd ledde på tidigt 1990-talet fram till rådet att spädbarn bör placeras på rygg för att förebygga plötslig spädbarnsdöd – en enkel åtgärd som på ett decennium minskade dödligheten från 1,2 promille per år till 0,2 promille bland svenska spädbarn.

– Lagercrantz har alltid varit starkt engagerad i samhällsdebatten och på senare tid bland annat flitigt diskuterat värdet av den tidiga digitaliseringen på förskolenivå och med stöd i forskningen hävdat att den kan vara hämmande för hjärnans tidiga utveckling, berättar Mårten Rosenqvist, ledamot i sällskapets förvaltningsutskott, professor och tidigare förste livmedikus.

Genom åren har Hugo Lagercrantz författat en rad populärvetenskapliga böcker, som blivit bästsäljare, däribland ”I barnets hjärna”. Som forskare har han inte tvekat att stå upp för den akademiska friheten.

Hugo Lagercrantz uttrycker en stor tacksamhet för erkännandet och påpekar att när han först gick ut med rådet om att spädbarn skall sova på rygg respektive att små barn skall undvika skärmtittande, så mötte han hårt motstånd inte minst från kolleger.

– Jag är förstås mest stolt för att vi bidrog till att minska förekomsten av plötslig spädbarnsdöd genom att rekommendera ryggläge, berättare medaljören. Stolt också över att ha bidragit till att vården av för tidigt födda barn förbättrats genom mer human behandling, bättre smärtlindring, andningshjälp med CPAP i stället för respirator samt känguruvård.

Utdelningen av Fostrargärningsmedaljen skedde vid Kungl. Patriotiska Sällskapets decembermiddag den 6 december. Medaljen överlämnades av  Kungl. Patriotiska Sällskapets ledamot, riksmarskalk Fredrik Wersäll.

Motivering

”Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar Hugo Lagercrantz, professor emeritus i pediatrik särskilt neonatologi och f.d.överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus – Medalj för betydande fostrargärning – för hans insatser inom barnmedicinen, hans starka och rakryggade engagemang i samhällsdebatten och hans populärvetenskapliga författarskap.”

Om Fostrargärningsmedaljen

Medaljen delas ut för betydande fostrargärning inom uppfostrans och lärandets områden efter förslag från Kungl. Patriotiska Sällskapets ledamöter sedan 1830. Belöningens nuvarande utförande är designad 2019 av Stefan Siljemar på Svenska Medalj efter detalj ur Sällskapets emblem. Den är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan.

Tidigare mottagare är bland annat Ahmed Abdirahmanm, Barbara Bergström, Johan Kuylenstierna, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Inger Enkvist, Birgitta Notlöf, Nina Balabina, Louise Westerberg, Louise Ankarcrona, Magnus Härenstam och Anders Carlberg.

 

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer