Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskning som lett till förbättrad diagnostik vid Alzheimers sjukdom belönas

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Sebastian Palmqvist, lektor, docent och överläkare, enheten för klinisk minnesforskning, Lunds Universitet, Minnesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Inga Sandeborgs pris för forskning kring Alzheimers sjukdom. Pristagaren belönas med 130 000 kronor.

Sebastian Palmqvist  fotograf: Kennet Ruona

Sebastian Palmqvist fotograf: Kennet Ruona

Den forskning som Sebastian Palmqvist bedriver fokuserar på att förbättra och förenkla diagnostiken kring Alzheimers sjukdom. Genom att utveckla och implementera nya kognitiva test och blodanalyser som avspeglar ansamling av betaamyloid är förhoppningen att fler patienter får en korrekt diagnos i ett tidigare skede vid misstänkt Alzheimers sjukdom.

Palmqvist belönas för en bred och gedigen vetenskaplig produktion avseende diagnostiska test för Alzheimers sjukdom och hans forskning har publicerats i en rad välrenommerade internationella tidskrifter.

–Det är en stor ära att min forskning uppmärksammas av Svenska Läkaresällskapet. Målet med vårt forskningsprojekt är att i ett tidigare stadium öka den diagnostiska säkerheten, framför allt inom primärvården. Ju tidigare vi kan ställa korrekt diagnos desto snabbare kan vi förhoppningsvis behandla med kommande bromsmediciner, säger Sebastian Palmqvist, lektor, docent och överläkare, enheten för klinisk minnesforskning, Lunds universitet, Minnesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus.

Prisutdelning äger rum den 8 november 2022 under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid.

Om Inga Sandeborgs pris
Priset delas ut vartannat år till den eller de som gjort sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet. Pristagaren belönas med 130 000 kr.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom