Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskare upptäcker en möjlig orsak till Parkinsons sjukdom

Forskare vid Helsingfors universitet har visat att vissa stammar av Desulfovibrio-bakterier i de flesta fall är den troliga orsaken till Parkinsons sjukdom. Studien möjliggör screening av bärare av Desulfovibrio-stammar och avlägsnande av bakterier från tarmen.

Aggregation of alpha-synuclein in a nerve cell. Image: Timo Myöhänen research group.

Läs pressmeddelandet från Helsingfors universitet (på engelska).

Original article:

Vy A. Huynh, Timo M. Takala, Kari E. Murros, Bidhi Diwedi and Per E. J. Saris. Desulfovibrio bacteria enhance alpha-synuclein aggregation in a Caenorhabditis elegans model of Parkinson’s disease. Front Cell Infect Microbiol 2023. Läs artikeln här.

Liknande poster

Bättre analysering kan förbättra diagnostiken av Parkinsons sjukdom

Läs mer...

Ingenjörskonst bakom metod att frigöra celler från proteinplack

Läs mer...

Kognitiv förmåga är en viktig komponent relaterat till gångförmåga

Läs mer...