Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Förbättrad diagnostik av neuromuskulära sjukdomar med utvidgad helgenomsekvensering

En ny svensk studie kring orsaker till neuromuskulära sjukdomar har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Neurology. Studien är gjord av forskare i gruppen Sällsynta diagnoser vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, i samarbete med läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

DNA illustration. Foto: Furiosa-L on Pixabay.

Malin Kvarnung.

I studien har totalt 861 individer i alla åldrar, med misstanke om någon typ av neuromuskulär sjukdom undersökts med utvidgad helgenomsekvensering i syfte att fastställa exakt diagnos. I studien kunde man visa att 27% av individerna fick en säkerställd diagnos med hjälp av helgenomsekvensering. De vanligaste diagnoserna var Duchennes muskeldystrofi och Charcot-Marie-Tooth sjukdom typ 1A.

Ett viktigt resultat i studien var att mer än en fjärdedel av de som fick en diagnos hade en typ av genetisk avvikelse som inte detekteras med traditionell helgenomsekvensering. Dessa individer hade inte punktmutationer, utan i stället mindre kromosomavvikelser (deletioner/duplikationer) eller så kallade nukleotidrepeat-expansioner som orsak till sin neuromuskulära sjukdom.

–Resultaten visar att utvidgad helgenomsekvensering som inkluderar analys av alla ovanstående mutationstyper är en mycket bra metod för diagnostik av neuromuskulära sjukdomar, säger Malin Kvarnung, överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av de ansvariga bakom studien, tillsammans med bland andra doktorand Marlene Ek.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Hjärnfonden och Sällsyntafonden samt av Region Stockholm. Flera av medförfattarna är aktiva i Genomic Medicine Center Karolinska (GMCK) och i Genomic Medicine Sweden (GMS).

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer