Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom.
Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat.

Demensrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar kan inte återställas. Däremot kan man bromsa utvecklingen. Många demenssjuka har samtidigt depression som visar sig både fysiskt och beteendemässigt.

Kognitiv träning kan ha positiv effekt

Kognitiv träning är en övergripande term för en rad tekniker som används för att stimulera och träna funktioner så som informationsbehandling och minne. Den systematiska översikten visar att kognitiv träning kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Resultatet gäller kognitiv träning jämfört med ingen insats alls, ordinarie vård eller icke-specifika aktiviteter. Förbättringarna verkar kunna kvarstå i mellan tre och 12 månader efter avslutad träning. Det finns inga kända negativa effekter av träningen.

Icke-farmakologiska behandlingar minst lika effektiva som läkemedel

Den systematiska översikten visar att icke-farmakologiska insatser var lika eller mer effektiva än läkemedelsbehandling för att minska symtom på depression hos personer med mild till måttlig depression och demenssjukdom. Elva insatser var mer effektiva, bland annat djurterapi, kognitiv stimulering och fysisk träning. För personer med allvarlig depression är det vetenskapliga stödet oklart. Lyhördhet för den enskildes sjukdomstillstånd och en korrekt diagnostik av både demens och depressiva symtom är ett första steg för en individualiserad behandlingsplan.

– Det här visar att det finns metoder som är effektiva för personer med demenssjukdom. Både för att bromsa kognitiv funktionsnedsättning och minska depression, säger Knut Sundell, projektledare för rapporterna och sakkunnig i socialt arbete på SBU.

Mer info:

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens