Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler patienter nekas klimatvård

Endast två av landets regioner erbjuder klimatrehabilitering för personer med neuro­logiska diagnoser. Det står klart efter en kartläggning av Reflex.

Varm vind som blåser, kluckande vatten från en pool och utbildad personal som hjälper till med träning.
För ett otränat öra kan det låta som en semester på varmare breddgrader, men för den som har en neurologisk ­diagnos kan det vara livsviktig klimat­rehabilitering. För bara några år sedan satsade flera regioner på klimatvård, som det också kallas, för patienter med neurologiska diagnoser, men de senaste åren har den skaran minskat.


Foto: Mattias Nordgren

En enkätundersökning som Reflex gjort visar att 18 av 21 regioner har satt stopp för klimatrehabilitering. I stället ska all rehabilitering ske på hemmaplan i Sverige.
En region, Östergötland, uppger att de kommer att stoppa sin klimatrehab under de kommande månaderna och inte längre erbjuda det som ett vårdalternativ. Regionen har haft ett avtal om klimatvård via Region Jönköpings län, men det avtalet kommer att upphöra i november 2024. Två regioner, Kalmar och Sörmland, uppger att de erbjuder klimatvård utomlands.

I år försvann möjligheten till att söka klimatvård i Jönköping. Region Jönköpings län hänvisade då till att nya läkemedel och behandlingar minskade behovet av klimatvård i länet och att man likt många andra regioner valde att avsluta denna vård.

– De som fått klimatvård och uppskattat den kommer säkert att uppleva det som en försämring, men genom att avsluta klimatvård kommer vi att ha möjlighet att hjälpa fler patienter genom till exempel dagrehabilitering. Så över lag tror jag att det är positivt för majoriteten, säger Martin Nedergaard Hansen (Vårddemokraterna), första vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård i Jönköping.

Han menar att regionen inte gör några ekonomiska besparingar genom att stoppa klimatvård.
– Pengarna finns kvar inom verksamheterna. De kommer fortfarande att användas till berörda patientgrupper, men används på andra sätt, säger Martin Nedergaard Hansen.

Beslutet från Jönköping kom som en besvikelse för de som hoppades på att fler regioner skulle återvända till denna typ av vård. Caroline Elmstedt sitter i Neuroförbundets styrelse och har själv erfarenhet av klimatrehabilitering. Hon tycker att beslutet från regionerna är ett stort bakslag.

– Det är jättesorgligt. Många politiker tror att det här är semesterresor, men det är livsviktig vård för våra medlemmar. De har kroppar som fungerar bättre i värme och rehaben man får utomlands håller i sig långt efter att man kommit hem. Medlemmarna behöver helt enkelt den här behandlingen, säger Caroline Elmstedt.

I enkäten hänvisar många regioner sina beslut till ökade kostnader, bland annat Region Blekinge som menar att det blir mindre resurser kvar att satsa på regionens egen lokala rehabilitering om patienter skickas på utlandsrehabilitering. Man menar också att om vissa grupper får resa i väg så finns det risk för att det blir mindre pengar över till hembesök av fysioterapeut, vilket kan komma fler till del.

– I den bästa av världar skulle vi kunna erbjuda klimatvård till många, men det finns inte oändligt med resurser. Det var också billigare att skicka patienter på rehab i varmare länder förr, men så är det inte längre, säger Håkan Johansson, neurolog vid Blekingesjukhuset Karlskrona.
En annan anledning som regionerna uppger är bristen på evidens på klimat­rehabiliteringens effekter. Under 2023 valde Region Skåne att stoppa rehabilitering i varmare klimat av just den anledningen.

– Vi lät göra en förstudie och kom fram till att det inte fanns tillräckliga studier som stödjer klimatvård, säger Per Einarsson (KD), ordförande för Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.

Pratade ni med patienterna?
– Vi lyssnade framför allt på medicinska rådgivare och läkares utlåtanden.
Vi måste hantera varje skattekrona rätt och regionen sparar åtta miljoner på att stoppa klimatvård, säger Per Einarsson.

Region Stockholm erbjöd klimatrehab fram till juni 2021, men även där ansågs evidensen för klimatrehab vara svag. I Region Uppsala gjordes en liknande bedömning och regionen menar att det inte är bevisat att rehabilitering utomlands har ett mervärde för patienter med neurologisk sjukdom.

Caroline Elmstedt tycker att det är sorgligt att regionerna inte värderar klimatvård högre. Trots att det finns många bra rehabiliteringsanläggningar i Sverige, menar hon att det inte går för en neuropatient att få all rehabilitering i Sverige.

– Flera medlemmar är otroligt besvikna över att det nu har blivit som det har blivit med klimatvården och att all rehabilitering ska ske på hemmaplan. För många innebär det att det enda sättet att få till klimatvård är att söka genom Försäkringskassan, men då kan man inte vara säker på att man får ett ja och måste ligga ute med hundratusentals kronor innan de eventuellt godkänner en ansökan. Ekonomiskt går det nog inte ihop för någon, säger Caroline Elmstedt.