Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fallskador går att förebygga genom träning

Forskning visar att genom specifik och målinriktad träning kan man minska risken för att skada sig. Nu kommer forskningen till nytta via utbildningar inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg.

Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vi Högskolan Dalarna, är en av författarna till en bok som grundar sig i 40 års forskning om effektiv träning för att förebygga fall och fallskador. I den senaste forskningen på detta område har Michail studerat ett judoinspirerat träningsprogram som tagits fram för att förebygga fallskador.

– När vi har studerat personer som har fått träning i den judoinspirerade falltekniken har vi sett slående resultat. Deltagarna har fått ökad fallkompetens, blivit starkare och fått bättre balans. Nu har vi samlat kunskapen om detta i en bok för att den ska komma till nytta för fler personer i samhället, säger Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Marina Arkkukangas och Michail Tonkonogi har skrivit en bok som kan användas som läromedel och täcker såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika fallrisker som följer med åldrandet. De beskriver det aktuella kunskapsläget kring förekomst, konsekvenser, riskanalys och prevention av fallolyckor. Dessutom presenteras praktiska träningsprogram och övningar inriktade på att förebygga fall och fallskador.

Boken Fall, fallrisk och fallprevention vänder sig till studerande inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg samt till kliniskt verksamma som arbetar med äldre personer. Kunskapen kan även vara intressant för äldre personer som vill stärka sin hälsa och sitt välbefinnande samt minska risken för en fallolycka.

Den 22 juni släpps boken. Då kommer Marina och Michail att berätta mer om bakgrunden och forskningen till boken och hur kan man praktiskt tillämpa den här kunskapen.

 

Liknande poster

Äldre med demens har mindre nytta av hjälpmedel i hemmet

Läs mer...