Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

European Medicines Agency lägger till observationella data för vuxna med SMA i produktresumen för SPINRAZA (nusinersen)

European Medicines Agency lägger till observationella data för vuxna med SMA i produktresumen för SPINRAZA  (nusinersen)

* Produktresumen har blivit uppdaterad för att inkludera observationella data som visade att behandling med NUSINERSEN ledde till kliniskt betydelsefulla förbättringar, stabilisering av motorisk funktion hos vuxna med spinal muskelatrofi (SMA) och bibehållen säkerhetsprofil
* Dessa observationella data ger ytterligare stöd för NUSINERSENs effekt och säkerhet, nästan fem år efter dess marknadsföringstillstånd i EU
* En annan uppdatering av produktresumen ger ytterligare vägledning om hur NUSINERSEN ska administreras vid missade eller försenade doser

Läs hela pressreleasen

 

 

 

Liknande poster

Screening för dödlig sjukdom ska rädda liv

Barn med svår muskelsjukdom överlever med genterapi

Genterapin Zolgensma rekommenderas till små barn med SMA