Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ERC Advanced Grant till design av hjärnceller mot Parkinsons sjukdom

Ernest Arenas. Foto: Ulf Sirborn

ERC Advanced Grant är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Nu tilldelas Ernest Arenas anslaget för att skräddarsy dopaminproducerande hjärnceller hos Parkinsonpatienter.

Ungefär 22 000 människor har Parkinsons sjukdom i Sverige vilket gör den till den näst vanligaste neurologiska sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Parkinsons sjukdom drabbar framförallt de dopaminproducerande cellerna i hjärnan.

Genom att kartlägga dessa celler på en molekylär nivå, bland annat med hjälp av enkelcells-RNA-sekvensering, hoppas Ernest Arenas forskargrupp att ha tillräckligt med information för att kunna skapa nya. Antingen genom att använda stamceller som sedan transplanteras in i patienten eller genom att omprogrammera befintliga hjärnceller hos människa.

Nya nervceller

Redan i dag har forskargruppen lyckats skapa nya dopaminproducerande nervceller hos möss och även omprogrammera mänskliga hjärnceller i laboratoriemiljö.

– ERC Advanced Grant ger oss en enorm möjlighet utveckla dagens stamcellsterapier till att bli mycket mer exakta än i dag. Projektet kan leda till mer precisa metoder där vi designar rätt celler redan från start, säger professor Ernest Arenas vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.

En engångsbehandling

Målet med båda alternativen är en engångsbehandling mot Parkinsons sjukdom. ERC Advanced Grant ges under fem år med totalt cirka 2,5 miljoner euro.
– Inom fem år hoppas vi ha fått en god förståelse av den aktuella celltypen och nått proof-of-concept där vi visar att detta är möjligt att göra, säger Ernest Arenas.

Sex anslag till Sverige

ERC Advanced Grant delas ut av europeiska forskningsrådet (European Research Council) och riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro fördelat över en femårsperiod. Av 1881 sökande var det i år 185 som blev utvalda, varav sex från svenska universitet. 55 av de godkända anslagen var inom Life science, där tre kom från Sverige. Det mest framgångsrika landet var Tyskland med 35 anslag totalt.

Källa: ERC

Liknande poster

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

KI i internationellt samarbete för att förebygga Alzheimers sjukdom

Proteinaktivering i hjärnan kan skydda kvinnor mot Alzheimer