Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Epilepsy Nurse Academy

Webinar: “Optimerat patientomhändertagande vid epilepsi”. Cecilia Adelöw – Specialistläkare Neurologi, Vällingby Neuro. Samma föreläsning ges vid två tillfällen.

Onsdag 13 och 20 Mars 2024
kl 12.10 – 12.50

Angelini Pharma inser hur betydelsefulla epilepsisjuksköterskor är för vård och omhändertagande av epilepsipatienter.

Vår ambition är att stödja och stärka epilepsisjuksköterskans roll genom utbildning, inspiration och genom att skapa en plats för professionellt nätverkande.

Det är därför som vi grundat Epilepsy Nurse Academy. Webbinarierna kommer att vara på svenska.

Välkomna!

Cecilia Adelöw, Specialistläkare Neurologi, Vällingby Neuro
Cecilia Adelöw läste sin grundutbildning i Linköping och arbetade, gjorde sin specialistutbildning samt forskade på Karolinska sjukhuset i Solna där hon disputerade med en avhandling om epilepsi-epidemiologi för prof Torbjörn Tomson år 2009.

Sedan år 2014 driver hon tillsammans med kollega Jonas Persson en öppenvårdsmottagning i neurologi/neurofysiologi i Vällingby Läkarhus. På mottagningen arbetar sekreterare, två sköterskor, biomedicinska analytiker och läkare i neurologi samt neurofysiologi.

Ca 1/3 av de 40 tal patienter Cecilia ser varje vecka har epilepsi, flertalet av dessa har terapi-refraktär sjukdom.

Anmäl Er senast den 12:e respektive den 19:e mars till [email protected]. Ange i anmälan namn, arbetsplats samt vilket datum ni vill delta.

Maria Gutke Nigam
Account Manager, Sweden
[email protected]
Mobile: +46 73 037 19 08

För mer information och anmälan