Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya EpilepsiAppen kan ge BÄTTRE KONTROLL

Nya EpilepsiAppen kan ge BÄTTRE KONTROLL
Det har tidigare saknats ett bra verktyg för att översiktligt registrera epilepsianfall, medicinering och välbefinnande. Nu finns en ny svensk mobilapplikation – EpilepsiAppen. Mirja Neideman, barn- och ungdomssjuksköterska på Neurologimottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhus, Stockholm, beskriver bakgrunden till utvecklingsarbetet och ser gärna att sjukvården rekommenderar sina patienter att ladda ner och använda appen i sin smartphone.

Vår vision var att via en mobilapplikation underlätta för personer med epilepsi att kunna registrera sin vardag. Förhoppningsvis kommer sjukvården att rekommendera patienterna att använda EpilepsiAppen så att man tillsammans med epilepsipatienten får en helhetsbild av hur de mår. Fokus har länge legat på att behandla epileptiska anfall. Vi har inte frågat oss hur patientens egentligen mår och hur deras vardag fungerar. För drygt två år sedan lanserade vi epilepsiwebben.se. Denna webbplats kom till efter att vi, som då arbetade på neuropediatriken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge, kände ett behov av adekvat patientinformation riktad till ungdomar som har epilepsi. Webbsidan innehåller information om epilepsi, hur det är att leva med epilepsi och unga personers livsberättelser.

TELEFONEN HAR MAN ALLTID MED SIG
Tidigare har det inte funnits ett bra verktyg för att överskådligt registrera anfall, medicinering och välbefinnande. Många som har epilepsi lider av minnessvårigheter och koncentrationsstörningar, vilket kan bero på både epilepsin och behandlingen. Detta kan göra det svårt att komma ihåg att ta sin medicin samt om man tagit den. Det finns även andra aspekter som kan vara orsaken till varför patienten inte tar sina mediciner, såsom depression, ångest och förnekelse. För att patienterna och sjukvården ska få en bättre helhetsbild är en smartphone ett bra verktyg. Genom telefonen kan man få påminnelser och registrera data. Vi ville göra en mobilapplikation där patienten själv kan registrera anfall, få medicinpåminnelser och registrera sitt välbefinnande och sedan följa detta över tid i en loggbok.

Läs hela artikeln som PDF