Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-19

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

– I vår forskning kommer vi att undersöka hur fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt biomarkörer har påverkats hos patienter som haft covid-19, säger Yvonne Freund-Levi, överläkare inom psykiatrin vid Universitetssjukhuset Örebro samt lektor och docent i klinisk neurovetenskap vid Örebro Universitet.

I studien ingår att undersöka patienternas hälsorelaterade livskvalitet och arbetsförmåga. Tanken är att en studie av fysiska, psykiska och kognitiva funktioner hos patienter som genomgått en infektion med covid-19 kan bidra till att utveckla mer personliga behandlingsmetoder, minska sjukfrånvaro och ge snabbare återhämtning.

Yvonne Freund-Levi. Foto: Jesper Mattsson.

– Vi kommer att under minst två år följa de patienter inom Region Örebro län som har haft en covid-19 infektion. Vi planerar att studera deras symtom, samt uttryck av biomarkörer för att sedan kunna sammankoppla detta med data från Försäkringskassan kring återgång i arbete, säger Yvonne Freund-Levi.

Samarbetsprojekt som ska ge personcentrerade behandlingsmetoder

Projektet är ett samarbete mellan psykiatriska öppenvården, neuro- och rehabmedicinska kliniken och geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro samt Göteborgs universitet.

– Studien väntas ge en bild av vilka rehabiliteringsbehov covid-19-patienter har och genom personcentrerade behandlingsmetoder påskynda rehabilitering och återgång i arbete, avslutar hon.

Text: Elin Abelson

Liknande poster

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Bättre vård för äldre med demens som glömt svenska språket