Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Elva Friðjónsdóttir får Phabianpriset 2022

Den bästa avhandlingen inom farmaceutisk och biomedicinsk analys står Elva Friðjónsdóttir för, enligt Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsanalys. Därför belönas hon med Phabianpriset, eller the Phabian Award. Det innebär ett stipendium på 25 000 kronor, sponsrat av Astrazeneca, och en punkt på programmet vid Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop i vår.

Elva Friðjónsdóttir tiidelas Phabianpriset 2022.

Apotekarsocieteten belönar doktorsavhandlingar inom olika fält av läkemedelsforskning. Den här gången har turen kommit till Phabianpriset, ett pris för farmaceutisk och biomedicinsk analys. Årets pristagare Elva Friðjónsdóttir blev överraskad:

— Jag är otroligt glad och tacksam att få priset. Jag vet att det är mycket hög kvalitet på bioanalytisk forskning i Sverige så det kom som en mycket trevlig överraskning. Jag vill tacka min forskningsgrupp och alla dom som jag har samarbetat med och har bidragit till avhandlingen.

Avbildning av små molekyler

Pristagaren inbjuds att i samband med utdelningen av priset ge en föreläsning om avhandlingens innehåll, i det här fallet metoder för masspektrometrisk avbildning av små molekyler och metaboliter, exempelvis neurotransmittorerna dopamine och serotonin samt neuropeptider som Substance P och dynorphin.

— Dessa metoder appliceras sen för att avbilda neurotransmittorer och metaboliter i hjärnor på individer med parkinsonism och L-DOPA- inducerade dyskinesier, vilket är en sidoeffekt av farmakologisk behandling med L-DOPA i Parkinsons sjukdom, berättar Elva Friðjónsdóttir.

Och analyserna visade på samband mellan vissa substanser och de onormala, ofrivilliga rörelser – dyskinesier – som drabbar patienterna, berättar Elva Friðjónsdóttir.

— Bland slutsatser kan jag nämna att vi hittade extremt höga nivåer av L-DOPA och metaboliten 3-O-methyldopa i hjärnor på dyskinesiska individer. Och att dyskinesi korrelerade med höga nivåer av trunkerade neuropeptider, säger hon.

För den som vill veta mer kommer Elva Friðjónsdóttir att presentera sin forskning på Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop i vår i Uppsala.

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad