Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Dubbelt upp och korta avstånd

Dubbelt upp och korta avstånd

Logistik, kommunikation och samarbete. Se där, tre viktiga hörnstenar för neurologivården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Än så länge har Stefan Olsson Hau, sektionschef för neurologisektionen i Malmö, sitt rum på Jan Waldenströms gata 15. Det byggs intensivt på sjukhusområdet.
– Under 2024 ska helt nya vård- och servicebyggnader finnas på plats. Då flyttar neurologverksamheten in i nya lokaler, säger han.

Skånes universitetssjukhus (SUS) är uppdelat på Malmö och Lund. Två stora sjukhus bara några mil från varandra som genom att slå samman sina specialiteter formar ett finmaskigt nät runt patienterna. Mottagningar och vårdavdelningar för patienter med neurologiska diagnoser finns på båda orterna, men viss högspecialiserad neurologisk behandling som epilepsikirurgi, avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom, neuro-onkologi och trombektomi sker bara i Lund.
– Det går inte att vara så specialiserad på två ställen och i Lund finns neurokirurgin. Här i Malmö är vi bland annat väldigt bra på neurologisk intermediärvård, vård av neurologiskt sjuka som kräver hög övervakning, säger Stefan Olsson Hau.

KORTA VÄGAR
Fördelen med att ha två så stora sjukhus nära varandra, menar Stefan Olsson Hau, är att vägarna är korta. Både för transporter och beslut.
– Det är bara att ringa för att flytta patienter som snabbt får högspecialiserad vård utan krångliga remissrutiner. Läkare som gör sin specialisttjänstgöring i neurologi på något av sjukhusen tjänstgör också sex månader på det andra sjukhuset vilket ger en bredare inblick. Läkarna som kommer hit från Lund möter en mer blandad grupp av öppenvårdspatienter, medan
ST-läkarna som kommer till Lund blir väl insatta i högspecialiserad vård.

Vilka är då fallgroparna?
– Att se till att det finns en lika bra vård på båda orterna så vården blir jämlik, annars är det lätt att närhetsprincipen tar över.

MS-ROND
För vissa diagnoser jobbar Malmö och Lund tillsammans i multidisciplinära team. Teamen är uppbyggda runt stroke, MS, dystoni, ultraljud, epilepsi, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar, Huntingtons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, ALS och hjärntumörer. På fredagar är det MS-rond i Malmö. Cirka 500 MS-patienter är inskrivna på mottagningen, 346 med immunmodulerande behandling. Under fredagsronden fokuseras på eventuella rehabiliteringsinsatser. Eventuella in- och utsättningar av läkemedel diskuteras varje vecka under en videokonferens där läkare i Malmö och Lund deltar, och en gång
i månaden är det regional MS-videokonferens för hela södra sjukvårdsregionen. Samarbete med neurorehabmottagning en på Orupsjukhuset i Höör finns också med som en del av vårdkedjan.
– Många läkemedel bromsar ner sjukdomsförloppet men det finns andra viktiga aspekter. Vården måste individanpassas under sjukdomens olika faser. Ibland behövs hjälp och stöd av arbetsterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog eller kurator, andra gånger av läkare eller sjuksköterska, säger läkaren Lucia Alonso Magdalena.

Personalens olika pusselbitar fogas samman till en heltäckande bild. Eftersom MS debuterar när patienterna är mitt i livet, är det oftast omfattande frågeställningar.
– Malmös befolkning med rötter i många kulturer innebär en utmaning i kommunikationen, säger sjuksköterskan Thomas Hansson.
– Ja, det kan vara skillnader i hur man ser på sjukdom. Det tillsammans med de anhörigas perspektiv kan göra den sjuke extra sårbar, säger kurator Jana Karlsson.

Läs hela reportaget som PDF

 

Liknande poster

En tuff vardag för neurologin i Halmstad

Utbildning i samverkan mellan klinik och akademi

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna