Distribution

Vår ambition är att Neurologi i Sverige skall nå ut till alla läkare som behandlar patienter som lider av en neurologisk sjukdom. Idag delas tidningen ut till läkare inom följande specialiteter:

Neurologi
Geriatrik
Rehabilitering
Neurokirurgi
Neurofysiology
Habilitering
Minneskliniker
Smärtläkare
Arbetsterapeuter
Sjukgymnaster
Mfl.

Samt till sjuksköterskor inom:
Neurologi
Geriatrik
Rehabilitering

Om du behandlar patienter med neurologiska sjukdomar men inte får tidningen idag mejla till nis@pharma-industry.se
så ordnar vi så att du får tidningen skickad till arbetsplatsen.

För övriga som vill ha tidningen kostar en prenumeration 490:- inkl. moms för 6 nummer (helår).

Neurologi i Sverige är TS-kontrollerad. Aktuell TS-kontrollerad upplaga är 6000. (2020)

tidskrifter