Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Diskussionsforum med MS- experter

15 juni | 16.30–17.30

Följ med på detta spännande virtuella event där 4 nordiska MS-experter kommer att diskutera och dela med sig av sina synpunkter och erfarenheter av de olika behandlingsstrategierna.

Mer info och anmälan