Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Digitala möten har kommit för att stanna i Växjö

Med covid-19 började digitala möten på allvar införas vid neurologmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Många planerade patientbesök ändrades om till möten via telefon och digitala plattformar.
– Vi kommer att fortsätta arbetet med ut formningen och vinner på det, men måste definiera vilka patienter som är målgrupperna. Det är ett stort steg och mer modernt än det klassiska ”gå till doktorn”, säger sektionsansvarige neurolog Jenö Gabor Kicsi.

Möjligheterna för behandling och diagnostisering inom neurologi har ökat dramatiskt de senaste 20 åren.
– Vi kan göra så otroligt mycket mer i dag. Det har skett en behandlingsutveckling runt stroke som kan ge stora patientvinster, med bland annat ”Rädda hjärnan” prioriteras strokepatienter väldigt högt. Även vid MS har utvecklingen gått framåt, säger neurologen Jenö Gabor Kicsi. I början av 2000-talet flyttade den i Växjö tidigare spridda verksamheten Neurologimottagningen till samma plan som Neurologi- och strokeavdelningen. I samband med en omorganisation 2018 flyttade även den neurologiska dagvården till mottagningen och Therese Parsmyr anställdes som avdelningschef.

– Med dagvården i samma enhet kan vi tillsammans koordinera och använda personalens kompetens bättre. Flera tjänster är kombinerade och alternerar mellan olika funktioner, det ger en ökad flexibilitet och kvalitet i vårt arbete för kronobergarna. Genom att arbeta som en samlad enhet blir vi väldigt robusta, säger hon.

140.000 PERSONER I UPPTAGNINGSOMRÅDET
Växjös neurologiverksamhet ingår i medicinkliniken. Den omfattar mottagning, öppenvård och en sluten neurologistrokeavdelning. De vanligaste diagnoserna är MS och Parkinsons sjukdom, följt av epilepsi och övriga neurologiska tillstånd. Upptagningsområdet östra Kronobergs län omfattar drygt 140.000 personer, där invånarnas medelålder på 41,5 år är marginellt högre än riksgenomsnittet på 41,3 år.

På mottagningen arbetar sex sjuksköterskor och två undersköterskor. Några roterar mellan avdelning och mottagning och växlar mellan olika funktioner på mottagning och dagvård. Inom dagvården är en utredningsfunktion under uppbyggnad. Tapptester kommer som första steg kunna utföras polikliniskt inom kort. Behandling på mottagningen kan kombineras med besök hos sjuksköterska, och eventuella problem som dyker upp kan bollas med läkare. På medicinkliniken delar tre neurologer på olika positioner; avdelningsläkare, konsult och i mån av tid mottagningsläkare. Den tid som blir över ägnas åt mottagning och akut medicinklinik.

Läs hela reportaget

Liknande poster

En tuff vardag för neurologin i Halmstad

Utbildning i samverkan mellan klinik och akademi

Klinisk Neurofysiologi lyckades arbeta undan köerna