Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Den åldrande MS patienten – Vad är den optimala behandlingen?

Tid: 15:20 – 17:00

Välkommen att delta på Biogens webinar

För program och anmälan klicka här