Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Covid-19 infektionen och MS – Kunskapsläget kring vaccination

Klockan 15:50-17:15
Välkommen att delta på Biogens webinar
Covid-19 infektionen och MS – Kunskapsläget kring vaccination

För fullständigt program och anmälan klicka här