Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Covid-19 aktiverar slumrande virus, särskilt hos ME-patienter

Covid-19 väcker liv i virus som legat slumrande i kroppen sedan tidigare infektioner. Det här syns extra tydligt hos personer med kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS, enligt en studie från Linköpings universitet.

Kroniskt trötthetssyndrom, eller myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome, ME/CFS, kännetecknas av sådant som svår och långvarig trötthet, utmattning vid ansträngning samt smärta och sömnstörningar.

Ingen vet säkert vad som orsakar tillståndet, men i de flesta fall har ME/CFS uppstått efter en virus- eller bakterieinfektion. Och även om den ursprungliga infektionen läker ut försämras personens hälsotillstånd.

Tillståndet kallas ibland även post-viral trötthet. Eftersom orsaken är okänd finns inga diagnostiska tester.

– Det här är en förbisedd patientgrupp, säger Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet.

Slumrande virus kan vara nyckel

En teori som har undersökts i flera studier går ut på att en ny infektion kan väcka virus som slumrar i kroppens celler efter en tidigare infektion. Det är känt sedan länge att exempelvis olika herpesvirus kan leva kvar i kroppen i ett sådant vilande tillstånd. Vilande virus kan återaktiveras många år senare – och då på nytt orsaka sjukdom.

Frågan om huruvida återaktiverade virus är inblandade i ME/CFS har varit svår att besvara – fram till nu. Den utbredda spridningen av coronaviruset under pandemin har nämligen gett forskarna en unik möjlighet att studera vad som händer vid en mild virusinfektion hos personer med ME/CFS, jämfört med hos friska kontrollpersoner.

Forskarna bakom den nya studien startade tidigt i pandemin en studie där 95 personer med MF/CFS-diagnos och 110 friska kontrollpersoner deltog. Alla lämnade blodprov och salivprov vid fyra tillfällen under ett år och forskarna analyserade antikroppar mot sars-cov-2.

Forskargruppen använde också en teknik som lät dem undersöka antikroppar i saliv för vanliga herpesinfektioner. Ett av virusen var Epstein-Barr-virus, eller EBV, som nästan alla smittas av. De flesta får en lindrig infektion när de är barn och i tonåren kan EBV ge körtelfeber. Efteråt finns viruset kvar i kroppen i slumrande tillstånd. Vid nedsatt immunsystem kan EBV föröka sig och orsaka trötthet, autoimmunitet och lymfom om situationen pågår länge.

Återaktivering av tre ”sovande” virus

Under pandemins första våg smittades ungefär hälften av studiedeltagarna av det nya coronaviruset och fick mild covid-19. Mer än var tredje deltagare fick så milda symtom att de inte märkte något.

Efter covidinfektionen hittade forskarna specifika antikroppar i saliven som tydde på en stark återaktivering av tre slumrande virus, varav EBV var ett.

Och – återaktiveringen syntes hos både patienter och kontrollpersoner, men den var starkare hos patienterna med ME/CFS. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt säkerställd.

– Nu kan vi se i vår studie att det finns objektiva mått som visar att det finns fysiologiska skillnader i kroppens reaktion på virus mellan ME-patienter och friska personer, säger forskaren Anders Rosén.

Läs hela artikeln här

Liknande poster

Långvariga konsekvenser efter måttlig covid-19-infektion

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik