Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders – NICE 22–26 SEPTEMBER 2019

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders – NICE 22–26 SEPTEMBER 2019

MDS 2019 gick av stapeln i Nice och samlade i år cirka 6.000 delegater från hela världen. Örjan Skogar, MD, PhD, fanns på plats och har bidragit med ett mycket innehållsrikt referat. Av platsskäl har vi helt enkelt valt att dela upp artikeln i två delar. Del 2 publiceras i Neurologi i Sverige nr 1–2020.

Nice, platsen för årets MDS-kongress, ligger vackert längs Medelhavet och mitt i staden finns den 7 kilometer långa strandpromenaden, Promenade des Anglais. Nice kantas av stränder utefter hela vägen med många olika typer av besökare från hela världen. Bland arkitektur, konst, kultur och shopping återfinner man Vielle Ville, ”Gamla staden” och strax norr om denna ”Palace of Congresses and Exhibitions Nice Acropolis”, platsen för mötet. Till årets kongress var drygt 6.000 delegater anmälda, enligt receptionisten vid incheckningen. Temat var ”Translating the Science of Movement Disorders into Clinical Practice”, ett nästan visionärt tema i en värld med inte minst genetisk forskning.

DET FRANSKA NEUROLOGISKA ARVET
Inför året hedrades det franska neurologiska arvet med en separat utställning, ”Paris and other places, French pioneers of movement disorders” sammanställd av Christopher Goetz,
Olivier Walusinski och Christian Riederer. Originalskrifter fanns att beskåda och intressant är det ju också att få ansikten bakom namnen och syndromen. Non-Motor-Symptoms vid Parkinsons sjukdom beskrevs de facto redan 1839 vid Hôpital Saint-Antoine, såväl drooling, urogenitala symtom och kognitiv svikt beskrevs. Vid ett annat Parisbaserat sjukhus beskrevs nattliga illusioner av en ledande psykiater, Benjamin Ball (1833–1893). Fotografen Jules Bernard Luys (1828–1897) publicerade 1865 en tänkt anatomisk korrelation mellan thalamus och
nucleus subthalamicus – den första att beskriva samband mellan thalamiska centra och basala ganglier. Georges Gilles de la Tourette var en av Charcots favoritelever. Han levde under andra halvan av 1800-talet och arbetade med hypnoticism, hysteri, tics och kramper. 1885 beskrev han tillståndet som kom att få bära hans namn där ekolali och koprolali var tydliga fenomen. Tourette själv blev sorgligt nog skjuten av en kvinnlig patient från La Salpêtrière, avled ej av detta, men väl några år senare.

HONORARY MEMBERSHIP AWARD
”In our own words: Travelling the career path in Movement Disorders, about Leadership and Mentorship”. Cynthia Comella, MD, utsågs 2019 till detta pris och föreläste med inlevelse om temat ledarskap. Ett område som i tider som vi lever i manar till eftertanke och reflexion. Rekommenderad läsning: ”Leadership in Movement Disorders, expert Advice and Crucial Career Moments”, Susan Schneider, Cynthia Cornella and editors.

ÅRETS BÄSTA REVIEWARTIKEL 2019
För den parkinsonintresserade läsaren och med focus på de prodromala faserna rekommenderas ”Mediterranean diet adherence is related to reduced probability of prodromal Parkinson’s disease”, Maraki MI, Yannakoulia M, Stamelou M, et al. Mediterranean diet adherence is related to reduced probability of prodromal Parkinson’s disease. Mov Disord. 2019;34(1):48-57.

Läs hela referatet

Liknande poster

The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders MDS

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar