Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Brains endure virtual EAN 2021, VIRTUAL Congress 19–22 June

EAN 2021, European Academy of Neurologys sjunde kongress, i juni erbjöd möjligheten att lära oss av experter inom specifika områden, utöka vårt professionella nätverk och upptäcka de senaste och bästa metoderna inom neurologi, allt i vårt hems bekvämlighet. Kongressens huvudtema var: Towards Precision Neurology. Här är en sammanfattning av Dorota Religa, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

European Academy of Neurology
har beslutat att gå virtuellt igen under den 7:e EAN-kongressen som ursprungligen skulle hållas i Wien. Huvudtemat ’Towards Precision Neurology’ belyser fokus på aktuella och framtida användning av precisionsverktyg som genetik, bildbearbetning och omics för både diagnos och individuell behandling av neurologiska sjukdomar. EAN-kongressen blev inte kostnadsfri som förra året. Beslutet att ta avgift resulterade i färre deltagare – 11.000 i jämförelse med 42.502 registrerade deltagare under digitala kongressen 2020. Under fysiska kongresser brukar siffran ligga på 6.000 deltagare. EAN 2021 är nu officiellt över men det finns kvar möjlighet att se alla presentationer ON DEMAND via EAN:s hemsida. För att göra det ännu mera tillgängligt för många i Europa finns det även översättning av symposier till ryska och spanska.

Alla abstrakt publicerades i European Journal of Neurology (EJN) som fick högre effekt genom IF 4,5 i år. EJN:s Editor har berättat att under pandemin ökade antalet inskick mycket och de var tvungna att tacka nej till flera intressanta publikationer.

EAN Virtual Congress har, som tidigare, haft ambitionen att täcka alla neurologiska sjukdomar i ett modernt vetenskapligt program, inklusive ”de stora sju”: Epilepsi, stroke, huvudvärk, demens, multipel skleros, rörelsesjukdomar och neuromuskulära sjukdomar.

KARRIÄRUTVECKLING MED NYA VERKTYG
EAN fokuserar också på medlemmarnas utveckling. Detta markerades genom att betona starten av nya verktyg med fokus på både äldre och yngre medlemmar.

Digital Coffee
För andra gången tillät tekniken en ny form av ett karriärutvecklingspass. Det fanns en möjlighet att chatta med professorer såsom Walther Struhal (Österrike), Irena Rektorova (Tjeckien), Kristl Vonck (Belgien) eller Antonio Pisani (Italien) i ett slutet, livestreamat möte med 30 deltagare. Passet var snabbt fullbokat av kaffesugna ST-läkare.

Mentorprogram
Under en välbesökt specialsession har EAN lanserat ett mentorprogram, en stor resurs för unga läkare som söker en mentor och en möjlighet för ledande neurologer för mentorskap: Ansökan är möjlig under hela året via ean.org, men matchningen av mentees och mentorer sker bara två gånger om året, 15 mars och 15 september.

CHALLENGES FOR WOMEN IN NEUROLOGY
Sedan många år inbjuder EAN att delta i sessionen med fokus på utmaningar för kvinnor inom neurologi för att hjälpa till att identifiera och övervinna det som kvinnor kan stöta på under sin akademiska och sjukhuskarriärutveckling inom neurologi. Symposium brukar besökas av kvinnliga neurologer och ST-läkare, men män är mer än välkomna att delta. Att förstå de utmaningar kvinnor står för är mycket viktigt också för deras manliga kollegor, mentorer och chefer. Det som var mycket intressant i år var den inspiration som delades av dr Marina de Koning-Tijssen, professor i neurologi med fokus på patientvård och forskning om hyperkinetiska rörelsestörningar. Till vardags är hon chef för kompetenscentret rörelsestörningar University of Groningen, Nederländerna. Hennes enhet deltar i ett europeiskt referensnätverk kring sällsynta neurologiska sjukdomar.

Professorn delade med sig av några personliga tips:
1. Njut av ditt liv
2. Rum för personlig utveckling
3. Vidga din horisont
4. Hitta en bra mentor/coach
5. Försök att behålla autonomi
6. Hitta din nisch
7. Skapa rum för dig själv
8. Ordna saker så gott du kan för att göra livet lite enklare
– satsa på vård och stöd för ditt hushåll
9. Fokus
10. Gör val och lär dig att säga nej

Läs hela referatet

Liknande poster

Brains cross over bridges EAN 2023, Budapest 1–4 juli

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

EAN 2020, VIRTUAL Congress 23-26 maj