Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Brains eat Mediterranean

Brains eat Mediterranean
Vid EAN 2018, European Academy of Neurologys fjärde kongress i Lissabon i juni diskuterades många aspekter som är relevanta för neurologer och andra specialister. Kongressens huvudtema var neurogenetik. Här är en sammanfattning av Dorota Religa, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet.

Kongressen sammanföll med VM i fotboll. Det var 6.500 deltagare på kongressen och man kunde höra applåder vid matcher och på kvällarna umgicks folk genom att titta på sport tillsammans. Den 4:e EAN-kongressens fokus på neurogenetik i år var nytt. Insikter i degenetiska influenserna vid många hjärnskador kommer nu i rampljuset. Ännu mer spännande; att genterapi tycks introduceras i klinisk praxis. ”På kongressen tittar vi på vad neurogenetiken redan kan uppnå, i vilken riktning disciplinen är på väg och var framtida tillvägagångssätt – och potentiella etiska röda linjer – kan ligga”, förklarade EAN:s avgående president professor Deuschl. ”Neurogenetik är inte en panacé som håller nyckeln till att lösa alla problem. Men den hjälper till att omklassificera sjukdomar och grupper av sjukdomar, och lovar att öppna upp nya behandlingsmetoder.” Efter fyra år vid ratten i EAN passade professor Günther Deuschl (Kiel) på att lämna över uppdraget som president till professor Franz Fazekas (Graz). Då börjar vi med valda genetiska sjukdomar.

HUNTINGTONS SJUKDOM
Under kongressen arrangerades ett Awareness Symposium. European Huntington’s Disease Network skapades 2004 med sikte på forskning, kliniska prövningar och att förbättra klinisk vård för patienter med sjukdomen och deras familj. EHDN började som en liten grupp med en kärnstudie, Registry, och växte ständigt tack vare medlemmarnas starka engagemang och stöd av CHDI Foundation. Efter globaliseringen av observationsstudien, nu kallad Enroll-HD, har EHDN omformat sina aktiviteter men arbetar fortfarande med samma mål. EHDN-uppgifter finns fortfarande till hands och nätverket kommer att fortsätta sin verksamhet i nära samarbete med patientorganisationerna.

FAMILJÄR AMYLOIDOS
Epidemiologi, diagnos och terapeutiska aspekter av familjär amyloidos var ett föremål för en annan fokuserad workshop. Man visade detaljer av den kliniska prövningen APOLLO, som är en fas 3-placebokontrollerad studie av patisiran hos patienter med ärftlig ATTRamyloidos med polyneuropati.1

Läs hela referatet som PDF

Liknande poster

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July

ANS 9 – 3 februari 2022