Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Brain Stimulation – hjärnrehab med modern teknik

VR-teknik med Brain Stimulation

​Brain Stimulation i Umeå levererar digitala system som möter det stora behovet av bättre och effektivare rehabiliteringsmetoder för strokepatienter. Företaget har utvecklat en unik metod som kombinerar neurovetenskap, VR-teknik och speldesign. Med rätt diagnos kan patienten snabbt inleda korrekt rehabilitering vilket leder till bättre hälsoekonomi och livskvalitet för både patienten, samhället och dess omgivning. Tekniken baseras på ledande forskning av medicine doktor Helena Fordell, grundare och tidigare vd på Brain Stimulation. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

I sitt arbete som läkare insåg Helena Fordell tidigt det stora behovet av att erbjuda mer effektiv och stimulerande rehabilitering än vad som idag föreligger i hjärnskadevården.

-Jag ville använda modern teknologi för att uppnå en maximalt effektiv stimulering av hjärnans signaltrafik för att återskapa och stärka specifika funktioner som slagits ut av hjärnskador, säger Helena Fordell.

Detta var grunden till Brain Stimulations produkter för effektiv, interaktiv hjärnträning som genomförs i Virtual Reality (VR). Man fortsätter nu med den senaste tekniken Augumented reality /Mixed Reality (AR) där man utvecklar individuella lösningar med terapeutstöd på distans. Med denna e-hälsolösning kan Helenas forskningsresultat fullt ut bli lättillgängliga för personer med hjärnskador som idag saknar effektiv träning.

-Stroke orsakar hjärnskador och detta drabbar var femte person. Alla sjukhus vårdar strokedrabbade och marknaden är enorm. Vi marknadsför produkterna till sjukhus och rehabkliniker samt ser en växande marknad för hemlåningsutrustningar. Detta eftersom vården rekommenderar tidig hemgång från sjukhuset givet att man kan säkra strokerehabilitering i hemmet, säger Fredrik Jonsson, vd på Brain Stimulation.

Brain Stimulations produkter har just introducerats på den svenska marknaden och intresset är stort. En väl genomtänkt design av träningsuppgifterna stimulerar specifika områden i hjärnan. Man bedömer att den starka träningseffekten kommer av den stimulerande och interaktiva 3D-spelmiljön och att interaktionen med ljud och musik frigör ämnen som verkar positivt för att förstärka hjärnans signaltrafik.

-Med korrekt och effektiv rehabilitering förbättras livskvaliteten för både patienten och dennes familj, hälsoekonomiska besparingar ses för samhället. Företaget har också stor affärsmässig potential. För mig som kundansvarig på Norrlandsfonden känns det inspirerande att få vara delaktig i något som känns så rätt på alla plan, säger Anna Hedström, Norrlandsfonden.