Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Botoxskador misstas för allvarlig muskelsjukdom

Det har blivit allt vanligare att använda nervgiftet botox mot rynkor. Men skönhetsbehandlingarna kan ge tillfälliga komplikationer som misstas för stroke och allvarliga muskelsjukdomar.

– Patienterna riskerar att få fel diagnos och aggressiv behandling, säger Anna Rostedt Punga, professor i klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet.