Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Biogen drar tillbaka sin ansökan från EMA för Alzheimerläkemedlet Aduhelm (aducanumab)

Biogen har meddelat EMA om sitt beslut att återkalla sin ansökan om marknadsföringstillstånd för Aduhelm (aducanumab) för behandling av tidig Alzheimer sjukdom. Detta efter att det i diskussioner med EMA framkommit att de data som finns inte är tillräckliga för att  stödja en “positive opinion” för marknadsföringstillstånd.

 

Läs hela pressreleasen på engelska här

Liknande poster

Padideh Kamali-Zare mottagare av KTH Innovation Award 2023

Läs mer...

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Läs mer...

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Läs mer...